Login:  Hasło:   
OK

Rejestracja konta Zapamiętaj mnie:
szukajka_btt.gif

Senat za ustawą o wymianie informacji z organami ścigania państw UE


Data publikacji: 2011-09-14 07:21:16  
Uprawnione do tego będą: ABW, CBA, policja, Służba Celna, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa i organy kontroli skarbowej.

W głosowaniu ustawę - z doprecyzowującymi poprawkami - poparło 48 senatorów, 36 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Przepisy ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich UE mają też być stosowane do wymiany informacji w dziedzinie wykrywania i identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa przez krajowe biura ds. odzyskiwania mienia państw Unii. W tej dziedzinie do wymiany informacji uprawnione będą wymienione już służby oraz minister finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, izby i urzędy skarbowe oraz prokuratura.

Współpracę umożliwi powołanie w Komendzie Głównej Policji komórki organizacyjnej pełniącej funkcję punktu kontaktowego do wymiany informacji między podmiotami uprawnionymi a organami ścigania państw UE.

Punkt kontaktowy będzie miał bezpośredni dostęp do: Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, zbioru danych osobowych PESEL, centralnej ewidencji pojazdów, centralnej ewidencji kierowców, Systemu Pobyt, Krajowego Rejestru Karnego, Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, Rejestru Dowodów Osobistych, Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych, Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności i danych udostępnianych za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego.

Mając taki dostęp, punkt będzie przyjmował wnioski o udzielenie informacji składanych przez organy innych państw i udzielał na nie odpowiedzi, przekazując wcześniej spływające wnioski do właściwych służb. Będzie też pośredniczył w przekazywaniu wniosków naszych służb i odsyłał im nadchodzące odpowiedzi.

W ustawie zaznaczono, że podmioty uprawnione mogą uzależnić przekazanie informacji organowi ścigania państwa UE od spełnienia przez ten organ warunków, takich jak: otrzymanie dodatkowych informacji w sprawie, w związku z którą organ ten wystąpił o ich udzielenie czy poinformowanie o sposobie wykorzystania przekazanych informacji przez ten organ.

W przypadku wymiany danych osobowych podmiot uprawniony może także zażądać od organu ścigania innego państwa Unii: usunięcia, blokowania, anonimizacji lub weryfikacji danych osobowych po upływie ustawowych terminów, ograniczenia przetwarzania przekazanych danych osobowych, zaniechania obowiązku informowania osoby, której dane dotyczą o przetwarzaniu jej danych osobowych - jeżeli pozwalają na to odpowiednie przepisy.

Będzie też można odmówić przekazania informacji organowi ścigania innego państwa UE m.in. jeśli: mogłoby zagrażać bezpieczeństwu RP, utrudniać postępowanie karne lub czynności operacyjno-rozpoznawcze albo zagrozić bezpieczeństwu osób biorących w nich udział, albo byłoby "niewspółmierne do osiągnięcia celu, w jakim wystąpiono z wnioskiem". Zapisano też, że można odmówić udzielenia takiej informacji, jeżeli wniosek dotyczy przestępstwa zagrożonego karą do roku więzienia.

Ustawa reguluje też przekazywanie danych uzyskanych od organów ścigania krajów UE do państw trzecich i Interpolu. Będzie to możliwe tylko m.in., gdy organ, który przekazał dane do Polski, się na to zgodzi, a kraj, do którego trafią informacje, zapewni poziom ochrony danych osobowych zgodny z polskimi przepisami. Zapisano też, że nie można przekazać danych, jeśli grozi to "rażącym naruszeniem praw człowieka".

W ustawie znalazł się też rozdział regulujący sposób ochrony danych osobowych wymienianych przez organy ścigania. Kontrolę w tym zakresie powierzono Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Nowe przepisy mają wejść w życie od początku 2012 r.

Teraz ustawą ponownie zajmie się Sejm. (PAP)

ral/ gdyj/ rda/
Edycja: majalena
Wymagany flash 8!
Powrót do poprzedniej strony
   
Ilość wyświetleń: 1610
Aby dodać komentarz - zaloguj się:

Login: Hasło: Zapamiętaj mnie
Treść komentarza:
Zaloguj się i opublikuj
Zaginięcia
Kradzieże
Wypadki
Więcej
Regeneracja turbosprężarek
Regeneracja turbosprężarek
Jest nas 48078 zarejestrowanych użytkowników.
Już 28356 użytkowników aktywnie korzysta z Bezpiecznego Lokalizatora.
Publikujemy 31991 wiadomości w 1053 miastach Polski i 89 krajach Świata.
Jesteście z nami od 13.04.2011r Dziękujemy!
Razem możemy wpłynąć na poziom bezpieczeństwa społecznego!
Odwiedź nas na Facebook.com
Partnerzy: malortpoznan.pl, skrzyniebiegow.net
Tytul
x
Strona główna
Aktywni na stronie: (13)
Bezpieczny Lokalizator
Wygenerowano w 1.93sek przez NOXe Engine Å.