Login:  Hasło:   
OK

Rejestracja konta Zapamiętaj mnie:
szukajka_btt.gif

Czym jest prawo autorskie i jak ono funkcjonuje w Internecie?


Data publikacji: 2015-05-27 12:13:18  
Upowszechnione jest przekonanie, iż Internet stanowi byt tak oderwany od realnego świata, iż praktycznie nie obowiązują w nim żadne prawa, a w każdym razie ich egzekwowanie jest czysto iluzoryczne. Otóż nic bardziej mylnego. Świat wirtualny podlega w większości takim samym przepisom prawa, jak ten rzeczywisty. Ma to zatem duże znaczenie w szczególności w przedmiocie ochrony praw autorskich.

Należy zatem wyraźnie potwierdzić, iż utwory stworzone w sieci podlegają takiej samej ochronie, jak te stworzone na papierze, płótnie czy jakikolwiek innym namacalnym nośniku. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi, iż utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; Dz. U. Nr 24, poz. 83 – dalej jako „prawo autorskie”). Tak więc ochronie podlegać będzie m.in. większość fotografii zamieszczonych w sieci, wpisy na blogach, układy graficzne stron internetowych, filmiki, piosenki czy niektóre awatary występujące w grach. Warunkiem jest jednak to, aby można je było określić jako utwór w rozumieniu ww. ustawy. Nawet jeżeli utwór nie posiada wszystkich cech wskazanych w definicji ustawowej, nie oznacza to, że automatycznie ochrona prawna nie istnieje. Może się bowiem okazać, iż np. pomysł będzie chroniony przez ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, natomiast twórczość naukowa lub artystyczna – na podstawie art. 23 Kodeksu cywilnego.

Zatem, aby móc wykorzystywać utwory zamieszczone w sieci, należy przede wszystkim posiadać zgodę autora. Nie można przy tym takiego utworu dowolnie zmieniać, a autor i źródło powinny być wyraźnie podane.

Autorowi nie można również odmówić praw w sytuacji, gdy pod utworem się nie podpisał. Utwór taki również podlega ochronie i jego wykorzystanie jest obwarowane takimi samym obowiązkami, jak w przypadku utworów wiadomego autorstwa. Nie ma również znaczenia, czy autor zamieści, często spotykaną, klauzulę typu „all rights reserved” czy „copyright by xxx”. Fakt ustanowienia takich zapisów nie wpływa na zwiększenie ochrony prawnej, a ich brak, również takiej ochrony nie pozbawia. Zasadność ich umieszczania można rozpatrywać zatem wyłącznie na niwie psychologicznej osoby, która dany utwór zamierza „zapożyczyć”. Może się bowiem okazać, iż od takiego zamiaru odstąpi, powziąwszy informację, iż autor utworu zwraca szczególną uwagę na kwestię ochrony jego praw.

Naruszenie praw autorskich w Internecie, tak samo jak w świecie rzeczywistym, wiąże się z określoną sankcją. Autor - zgodnie z art. 79 prawa autorskiego - ma prawo domagać się od naruszającego:
1) zaniechania naruszania;
2) usunięcia skutków naruszenia;
3) naprawienia wyrządzonej szkody:
a) na zasadach ogólnych albo
b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;
4) wydania uzyskanych korzyści.

Na tym nie koniec. Niezależnie od powyższych roszczeń, uprawniony może się domagać:

1) jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd;
2) zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, odpowiedniej sumy pieniężnej, nie niższej niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia, na rzecz Funduszu Promocji Twórczości, gdy naruszenie jest zawinione i zostało dokonane w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w cudzym albo we własnym imieniu, choćby na cudzy rachunek.

Powyższa odpowiedzialność cywilna może zostać dodatkowo „uzupełniona” poprzez odpowiedzialność karną. Wystarczy, iż dana osoba rozpowszechnia utwór bądź utwory, nie będąc do tego uprawnioną (art. 116 prawa autorskiego). Dotyczy to np. wymiany plików peer 2 peer czy serwisów typu filesonic.com lub chomikuj.pl. Takie działanie może się zakończyć grzywną, karną ograniczenia wolności albo nawet jej pozbawienia do lat 2. Jeżeli natomiast rozpowszechnianie jest dokonywane w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, sprawca jest zagrożony karą 3 lat pozbawienia wolności. Taka sama kara – obok grzywny i kary ograniczenia wolności - grozi za plagiat (art. 115 prawa autorskiego). Co więcej, w powyższych przypadkach sąd może orzec przepadek przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa (art. 121 prawa autorskiego), a zatem np. komputera, telefonu komórkowego czy odtwarzacza mp3 lub mp4.

Warto zatem zawsze zwracać uwagę, czy i w jakim zakresie autor danego utworu pozwala na jego wykorzystanie, gdyż prawa autorskie zachowują niezmiennie swoją moc również w świecie wirtualnym.

Informacje pochodzą z portalu ecrit.pl

Redaktor: majalena / Edycja: majalena
Wymagany flash 8!
Powrót do poprzedniej strony
   
Ilość wyświetleń: 1329
Aby dodać komentarz - zaloguj się:

Login: Hasło: Zapamiętaj mnie
Treść komentarza:
Zaloguj się i opublikuj
Pogoda w rejonie:
Pogoda
Temperatura: 4 C, Wilgotność: 93 %,
Ciśnienie: 1011 hPa, Wiatr: 7 kph
Zobacz też:

Regeneracja manualnych skrzyń biegów
Regeneracja turbosprężarek
2016-01-20 22:22:58
Jak bezpiecznie parkować...
Jest nas 48036 zarejestrowanych użytkowników.
Już 28353 użytkowników aktywnie korzysta z Bezpiecznego Lokalizatora.
Publikujemy 31991 wiadomości w 1053 miastach Polski i 89 krajach Świata.
Jesteście z nami od 13.04.2011r Dziękujemy!
Razem możemy wpłynąć na poziom bezpieczeństwa społecznego!
Odwiedź nas na Facebook.com
Partnerzy: turbiny.net, naprawa-skrzyni.pl, skrzyniebiegow.net
Tytul
x
Strona główna
Aktywni na stronie: (39)
Bezpieczny Lokalizator
Wygenerowano w 1.3sek przez NOXe Engine Å.